Notowania

TAURONPE: strona spółki
29.12.2017, 14:33

TPE Podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie potencjalnej współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z 1 czerwca 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 29 grudnia 2017 r. Emitent zawarł aneks, na mocy którego przedłużono do 28 lutego 2018 r. okres obowiązywania Porozumienia w sprawie wstępnych warunków potencjalnej współpracy w ramach projektu budowy bloku 910 MW w Jaworznie.
Porozumienie oraz aneks zostały zawarte pomiędzy Emitentem i Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Pozostałe zapisy wyżej wymienionego Porozumienia nie uległy zmianie.

Inne komunikaty