Notowania

INCANA: strona spółki
26.01.2018, 13:52

ICA Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Zarząd INCANA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2018 roku otrzymał od Przewodniczącej Rady Nadzorczej Krystyny Bartosik, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w zalaczniku.

Załączniki

Inne komunikaty