Notowania

OEX: strona spółki
14.02.2018, 17:41

OEX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Tomasz Słowiński, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 marca 2018 r., z chwilą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na ten dzień.
Pan Tomasz Słowiński jako przyczynę rezygnacji podał zamiar ubiegania się o stanowisko członka zarządu Spółki OEX S.A.

Inne komunikaty