Notowania

MMCPL: strona spółki
14.02.2018, 20:04

MMC Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Zarząd MM Conferences S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał
2017 roku. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki

Inne komunikaty