Notowania

LUXIMA: strona spółki
14.02.2018, 22:14

LUX Wyniki finansowe LUXIMA SA za IV kwartał 2017 r. - wybrane pozycje

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent" w załączeniu przekazuje wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapiłowej (dane jednostkowe i skonsolidowane) za IV kwartał 2017 r. i narastająco IV kwartały 2017 r. - wybrane pozycje. Kompletny raport, spełniający wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dostępny będzie za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji - system EBI.

Załączniki

Inne komunikaty