Notowania

VISION: strona spółki
19.03.2018, 18:41

VIV ZWZ - projekty uchwał: pokrycie straty za 2016 rok

Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 kwietnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Nurkowskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ 3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza 4/ Informacja o ogólnej liczbie akcji Osoby reprezentujące spółkę: • Richard Kunicki - Prezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty