Trwa ładowanie...

Notowania

INCANA: strona spółki
22.03.2018, 14:14

ICA Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd INCANA S.A. informuje, iż w dniu 21.03.2018 roku Spółka zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie.
Na mocy umowy bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz na spłatę kredytu obrotowego z którego Spółka korzystała dotychczas w banku BZ WBK S.A. Umowa została zawarta na okres od dnia 21.03.2018 r. do dnia 20.03.2019 r. z możliwością jej przedłużenia. Warunki ww. umowy o kredyt w rachunku bieżącym nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jednocześnie Zarząd INCANA S.A. informuje że Spółka złoży dyspozycję zamknięcia kredytu obrotowego w banku BZ WBK S.A. Zgodnie z dyspozycją spłata całości zadłużenia z tytułu dotychczasowego kredytu obrotowego w wysokości 4.000.000 zł ma nastąpić po wpłacie środków uzyskanych z nowego kredytu obrotowego. W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art.7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Inne komunikaty