Notowania

ERBUD: strona spółki
30.03.2018, 15:29

ERB Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót – inwestycja Dorzecze Legnickiej Etap II w Wrocławiu – umowa z dnia 7 marca 2018

W nawiązaniu do RB 9/2018 z dnia 7 marca 2018 roku Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2018 roku na podstawie § 3 ust. 5 Umowy na roboty budowlane - budowa inwestycji mieszkaniowej „Dorzecze Legnickiej Etap II” w Wrocławiu – umowa z dnia 7 marca 2018 r. otrzymał od Inwestora – Spółki VD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVII sp. k. nakaz rozpoczęcia realizacji inwestycji. Tym samym nie ziścił się warunek rozwiązujący przewidziany w umowie o roboty budowlane i generalne wykonawstwo.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-01-16
ERB Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
10,40
-0,48
2019-01-16
ERB Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 16 stycznia 2019 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
10,40
-0,48
2019-01-16
ERB Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 16 stycznia 2019 roku.
10,40
-0,48
2019-01-14
ERB Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
10,00
+2,50
2019-01-11
ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 41,35 mln zł netto na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie farmy wiatrowej w miejscowości Barwice.
10,00
+2,00
2018-12-28
ERB Wydłużenie Umowy warunkowej do 31 marca 2019 roku w związku z przewidywanym brakiem uzyskania przez Inwestora w terminie umownym ( tj. do 31 grudnia 2018 r. ) zmiany projektu polegającej na posadowieniu budynku na jednej działce.
9,24
-0,43
2018-12-20
ERB Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 40 mln zł na budowę budynku usługowo-hotelowego zamieszkania zbiorowego w Krakowie.
9,60
-1,25
2018-12-20
ERB Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
9,60
-1,25
2018-12-17
ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 25,97 mln zł netto na wykonanie Remontu nawierzchni dróg krajowych w latach 2018-2021 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon Nakło, Rejon Świecie, Rejon Toruń.
9,60
+3,13
2018-12-07
ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane z podwykonawcą – Spółka pod firmą DEFOR S.A. z siedzibą w Śremie
9,90
0,00