Notowania

GWARANT: strona spółki
24.04.2018, 9:35

GWR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2018 r. o godz. 10:00 w IMPEL S.A. ul. Ślężna 118, 53-111 WROCŁAW.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty