Notowania

TAURONPE: strona spółki
26.04.2018, 17:31

TPE Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z 8 marca 2018 r. w sprawie finansowania spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał z Banku Gospodarstwa Krajowego informację, iż zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające określone w umowie pożyczki zawartej pomiędzy Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. (podmiot, w którym Emitent posiada pośrednio, poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50% udziału w kapitale zakładowym) a Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

Inne komunikaty