Notowania

INT Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Internity SA informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Internity SA podziału zysku netto za 2017 rok w wysokości 2 675 tys. złotych w ten sposób, że zysk netto w części równej 1 232 tys. złotych zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda (po 15 groszy na 1 akcję).
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty