Notowania

GWARANT: strona spółki
22.05.2018, 14:01

GWR Korekta raportu bieżącego nr 2/2018 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 22 maja 2018 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 maja 2018 r. zawarty był błąd polegający na wskazaniu błędnej daty WZA. W związku z tym w Spółka ponownie przesyła skorygowany raport.
Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 maja 2018 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Impel S.A., posiadający 3.654.637 głosów, co stanowiło 78,52 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 73,09 % głosów ogółem w Spółce. 2. Edward Kuczer, posiadający 1.000.000 głosów, co stanowiło 21,48 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 20 % głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty