Notowania

ATREM: strona spółki
22.05.2018, 15:44

ATR Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Atrem S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 roku na godz. 10:00.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2018-12-12
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta umowy ze spółką BUDIMEX S.A. w przedmiocie wykonania prac elektroenergetycznych i elektrycznych w ramach zamówienia pn. „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica - Wronki” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dębie”
1,43
-2,80
2018-11-23
ATR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita S.A.
1,68
-0,60
2018-11-13
ATR SA-QSr3 2018
1,94
-1,03
2018-10-24
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia „Modernizacja stacji R-163 Milicz”
1,96
0,00
2018-10-03
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja stacji R-163 Milicz”
2,24
-1,79
2018-10-02
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych
2,30
-1,30
2018-10-02
ATR Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2,30
-1,30
2018-10-02
ATR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2,30
-1,30
2018-09-27
ATR Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2,19
0,00
2018-09-13
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego”
2,24
-3,57