Notowania

ABAK: strona spółki
30.05.2018, 14:06

ABK Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABAK S.A.

Zarząd Abak S.A. (‘Spółka’), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce "RELACJE INWESTORSKIE".

Załączniki

Inne komunikaty