Notowania

AITON: strona spółki
7.06.2018, 9:02

AIT Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz.: 11:01 wpłynęło do Spółki od Pani Katarzyny Bednarskiej zawiadomienie (powiadomienie pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Aiton Caldwell S.A.
Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 4 czerwca 2018 r. Pani Katarzyna Bednarska – osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Markiem Bednarskim dokonała transakcji sprzedaży akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013). Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Panią Katarzynę Bednarską: 1. Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje. 2. Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013. 3. Rodzaj transakcji: sprzedaż. 4. Cena i wolumen: CENA WOLUMEN 0,69 zł 16.169 0,69 zł 13.001 0,69 zł 4.312 0,69 zł 3.582 0,69 zł 2.317 0,69 zł 50 5. Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 39.431 cena: 0,69 zł 6. Data transakcji: 4.06.2018 r. 7. Miejsce transakcji: GPW, XNCO. W załączeniu przedstawiamy skan otrzymanego powiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty