Notowania

PKNORLEN: strona spółki
13.06.2018, 16:29

PKN Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii D w KDPW

PKN ORLEN S.A. informuje, że 13 czerwca 2018 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu z PKN ORLEN S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 2 000 000 obligacji serii D, o wartości nominalnej 100 PLN każda, emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Data rejestracji została wyznaczona na: 15 czerwca 2018 roku. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPKN0000182.
Patrz także: raport bieżący nr 67/2018 z 6 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 55/2018 z 16 maja 2018 roku, raport bieżący nr 54/2018 z 15 maja 2018 roku.

Inne komunikaty