Notowania

UNIBEP: strona spółki
13.06.2018, 18:04

UNI Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje poniżej informację nt. akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. (ZWZ)
1. Zofia Mikołuszko liczba akcji: 8 800 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 8 800 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem: 25,09 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r.: 38,43% 2. Zofia Iwona Stajkowska liczba akcji: 5 000 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 5 000 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem: 14,26 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r.: 21,83% 3. Beata Skowrońska liczba akcji: 5 650 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 5 650 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem: 16,11 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r.: 24,67% 4. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK liczba akcji: 3 418 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 3 418 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem: 9,75 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r.: 14,93 %

Inne komunikaty