Notowania

EFIXDM: strona spółki
29.06.2018, 12:44

EFX Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu

Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym zgromadzeniu:
Tomasz Korecki – 731 400 głosów, co stanowiło 96,63% udziału w głosach na ZWZA i 45,98% w ogólnej liczbie głosów

Inne komunikaty