Notowania

LGTRADE: strona spółki
29.06.2018, 15:34

LGT RB_ASO /2018: Raport bieżący

Zarząd LOGINTRADE S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.: 1. Marta Wudarzewska Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.273.230 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.546.460 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%): 40,23 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 30,79 2. Michał Szlachcic Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 951.373 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.895.603 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%): 29,94 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,92 3. Włodzimierz Wudarzewski Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 944.230 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.888.460 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%):29,83 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,84

Inne komunikaty