Notowania

FITEN: strona spółki
3.07.2018, 13:39

FTN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FITEN S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 czerwca 2018 roku

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
1) Cooperatief Avallon MBO U.A. – liczba posiadanych akcji na WZA: 10.176.116, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 10.176.116, co uprawniało do 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 72,17% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty