Notowania

PLATIGE: strona spółki
5.07.2018, 17:06

PLI Podpisanie umowy w zakresie produkcji nowoczesnej grafiki telewizyjnej

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 lipca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Emitentem a Telewizją Polską S.A., na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie przez Emitenta oprawy graficznej audycji telewizyjnej „Wiadomości”, wykorzystującej technologię Vizrt oraz wdrożenie tej oprawy i świadczenie usług serwisu. Umowa została zawarta na okres 21 miesięcy. Jej wartość wynosi ponad 8% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2017.
Umowa z Telewizją Polską S.A. jest drugą umową wykorzystującą kompetencje Emitenta w zakresie produkcji nowoczesnej grafiki telewizyjnej w oparciu o technologię firmy Vizrt, zawartą przez Emitenta w ostatnim czasie. Pierwszą była umowa z Telewizją Polsat sp. z o.o. zawarta przez Emitenta w pierwszej połowie czerwca. Jej przedmiotem jest przygotowanie oprawy telewizyjnej rozgrywek piłkarskich UEFA - Liga Mistrzów i Liga Europy w sezonach 2018/19, 2019/20, 2020/21 oraz Liga Narodów w sezonach 2018/19, 2020/21, opracowanie związanej z nimi grafiki i wdrożenie jej do normalnej produkcji telewizyjnej zamawiającego, świadczenie usług opieki graficznej nad oprawą i innych usług określonych umową, a jej wartość nie przekracza 4% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2017. Kary umowne zastrzeżone w obu umowach nie pozbawiają zamawiających prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Inne komunikaty