Notowania

KVT Zawarcie umowy leasingu operacyjnego z Millennium Leasing sp. z o.o.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 25.07.2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez drugą stronę umowa leasingu operacyjnego pomiędzy Spółką a Millenium Leasing sp. z o.o. na sfinansowanie zakupu kompleksowego, wielofunkcyjnego urządzenia produkcyjnego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2018. Wartość przedmiotu leasingu netto wynosi ok. 2,1 mln euro, co stanowi równowartość ok. 9,2 mln zł. Umowa leasingu zawarta została na okres 83 miesięcy. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco. Pozostałe warunki umowy leasingu, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia lub rozwiązania nie odbiegają od standardowych warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty