Notowania

MAXIMUS: strona spółki
16.08.2018, 22:01

MAX Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 sierpnia 2018 r.

Zarząd „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 sierpnia 2018 r. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest tym , iż nikt się nie zarejestrował i brak jest możliwości odbycia NWZA.
Ponowne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi bezzwłocznie.

Inne komunikaty