Notowania

ORL Orzeł SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

W nawiązaniu do raportu numer 12/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku, Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż zawarł aneks do umowy pożyczki z dnia 16 grudnia 2016 roku ze spółką InnoEco Polska Sp. z o.o.
Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zawartego aneksu wydłużony został termin spłaty pożyczki do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Inne komunikaty