Notowania

CRS Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej oraz odwołanie Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 października 2018 r. podjęło Uchwałę w sprawie powołania Pani Magdaleny Bartoś do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (trzy) letniej kadencji oraz odwołało stosowną Uchwałą Pana Tomasza Gajdzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że w dniu 8 października 2018 r. Pan Tomasz Gajdziński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej.

Załączniki

Inne komunikaty