Notowania

KLEBAINV: strona spółki
25.10.2018, 14:29

KIN Niewykupienie w terminie obligacji

Zarządca Prima Park S.A. informuje, iż Emitent nie wypłacił wartości nominalnej obligacji serii A5, wyemitowanych przez Spółkę, Zobowiązania z tytułu niewykupionych obligacji serii A5 wynoszą 280.214,32 zł.
Powodem niewypłacenia należnej obligatariuszom kwot jest brak środków pieniężnych. Emitent dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego uregulowania zobowiązań wobec obligatariuszy. Osoby reprezentujące spółkę: Agnieszka Holender – Zarządca

Inne komunikaty