Notowania

KVT Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 r.

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 roku (NWZ).

Załączniki

Inne komunikaty