Notowania

URSUS: strona spółki
8.11.2018, 19:09

URS Informacja o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Emitenta

Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2018 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał w dniu 7 listopada 2018 roku postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Emitenta, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku panią Katarzynę Sacharuk, zaś na nadzorcę sądowego pana Dariusza Wardę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 248.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że propozycje układowe, które zostały złożone wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego do Sądu miały charakter wyłącznie wstępny, zaś do ich złożenia - bez wcześniejszych konsultacji z wierzycielami - obligowały przepisy prawa restrukturyzacyjnego i status spółki publicznej. Aktualnie zarząd Emitenta koncentruje się na tym, aby wspólnie z nadzorcą sądowym wyznaczonym do przeprowadzenia restrukturyzacji dopracować wszelkie szczegóły rozwiązań dla wierzycieli. W kolejnym kroku propozycje te będą elementem negocjacji bezpośrednio z zainteresowanymi podmiotami. Głównymi założeniami planu restrukturyzacyjnego załączonego do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego są dezinwestycje polegające na sprzedaży wybranych elementów majątku trwałego Emitenta, poprawa rentowności produkowanych i sprzedawanych wyrobów poprzez obniżenie własnych kosztów wytworzenia, dostosowanie struktury zatrudnienia do zmian zachodzących w Spółce w ramach prowadzonego procesu, restrukturyzacja obecnego zadłużenia oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności. Dalsza komunikacja w zakresie planu i procesu restrukturyzacyjnego będzie prowadzona przez Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Emitent zaznacza, że jego priorytetem pozostaje przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego (zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego), dzięki któremu możliwe będzie przeprowadzenie restrukturyzacji w Spółce, a przede wszystkim zabezpieczenie interesów wierzycieli. Aktualna kondycja Spółki jest stabilna, żadne kroki związane z procesem ogłaszania upadłości nie są w tej chwili rozważane. Wypracowanie i zawarcie układu z wierzycielami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w funkcjonowaniu Spółki będzie elementem, który zapewni jej stabilne funkcjonowanie w przyszłości.

Inne komunikaty