Notowania

PEM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 listopada 2018 roku, otrzymał od podmiotu blisko związanego z Prezesem Zarządu Spółki Panem Tomaszem Czechowicz, Wiceprezesem Zarządu Spółki Panią Ewą Ogryczak oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Panem Jarosławem Dubińskim, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty