Trwa ładowanie...

Notowania

VER Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. oraz umowy pożyczki pomiędzy Spółkami.

Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje, że Spółka zależna ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, w której 80% oddziałów należy do MPL VERBUM S.A. podpisała z Urzędem Województwa Wielkopolskiego, umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych celem opracowania prototypu bionicznej protezy stopy” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 1.624.357,40 PLN, a kwota dofinansowania wyniesie: 1.196.486,40 PLN.
Jednocześnie Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje o podpisaniu pomiędzy MPL VERBUM S.A., a ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. umowy pożyczki na kwotę 300.000,00 PLN, na okres 3 lat, która zostanie w całości przeznaczona na pokrycie wkładu własnego w wyżej wymienionym projekcie. Spółka ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. jest firmą badawczą, która specjalizuje się w dostarczaniu nowych technologii w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Firma dysponuje interdyscyplinarnym zespołem specjalizującym się w konstruowaniu, automatyce, biomechanice i telemedycynie, a także w technologiach szybkiego prototypowania. Połączenie tych dziedzin jest gwarancją powodzenia w nowoczesnych projektach w branży medycznej. Spółka planuje nawiązać współpracę z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. W jej ramach Spółka przygotuje ofertę usług z zakresu badań i rozwoju w obszarze szeroko pojętej inżynierii biomedycznej. Po realizacji projektu objętego dofinansowaniem ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. dysponowała będzie gotowym do wdrożenia projektem pierwszej w Polsce bionicznej protezy stopy. Jej techniczne i funkcjonalne parametry pozwolą na konkurowanie z najnowocześniejszymi konstrukcjami światowych producentów, przy jednoczesnym utrzymaniu ceny na poziomie cen produktów konkurencyjnych, oferujących zaledwie podstawowe parametry. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku medycznego na nowoczesne produkty/technologie, mogące sprostać potrzebom dużej ilości użytkowników (rocznie w Polsce to prawie 13.000 osób po amputacjach kończyn dolnych) i barierom w ich funkcjonowaniu w obszarze prywatnym i zawodowym. Wspólnicy Spółki ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. planują, że w perspektywie lat 2020 - 2021 Spółka przeprowadzi komercjalizację, zarówno opracowanej protezy, jak i wypracowanych w trakcie jej tworzenia innowacyjnych technologii.

Inne komunikaty