Notowania

ADMIRAL: strona spółki
6.12.2018, 15:37

ADM Sprawozdanie finansowe ADMIRAL BOATS S.A. w upadłości, sporządzone na dzień 13 czerwca 2018 roku

Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. w upadłości (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe opracowane na dzień poprzedzający ogłoszenie przez sąd upadłości Spółki (tj. na dzień 13 czerwca 2018 roku).
Sprawozdanie zostało w dniu dzisiejszym (6 grudnia 2018 roku) złożone przez Syndyka masy upadłości Spółki w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy.

Załączniki

Inne komunikaty