Notowania

KBJ: strona spółki
6.12.2018, 16:48

KBJ Zawarcie umowy z Polską Spółką Gazownictwa

Zarząd KBJ S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu przez KBJ S.A. w dniu dzisiejszym umowy ramowej o numerze PSGCS.ZGZP.032.196.18 podpisanej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Wsparcia, z siedzibą w Warszawie („Klient”), w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług modyfikacji i rozwoju eksploatacyjnego aplikacji środowiska SAP – SAP ERP, SAP CRM, SAP BCM, SAP BW, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2018 z 21 listopada 2018 r. („Postępowanie”).
Maksymalna wartość podpisanej umowy ramowej przekracza kwotę 23 mln PLN brutto, planowany termin realizacji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (3 grudnia 2018 r.). Całkowita wartość usług przypadających na Spółkę będzie wynikiem rozstrzygania zamówień wykonawczych w ramach umowy ramowej w maksymalnej granicy przewidzianego przez Klienta budżetu. Przedmiotowa informacja została uznana za spełniająca kryteria określone w art. 7 MAR, ze względu na potencjalne przychody oraz jej pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty