Notowania

KOMPAP: strona spółki
18.12.2018, 15:14

KMP Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2018r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Edwarda Łaskawiec – Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty