Notowania

MRS Transakcje osoby pełniącej funkcje zarządcze

Zarząd Metropolis SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, przekazane zgodnie z art. 19 lit. 1a Rozporządzenia MAR. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty