Notowania

BLIRT: strona spółki
2.01.2019, 10:08

BLR Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

Zarząd Blirt S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu informacje otrzymane od akcjonariusza o zwiększeniu przez niego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty