Notowania

KIN Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prima Park S.A. na dzień 30 stycznia 2019 roku

Zarząd Prima Park S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 stycznia 2019 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Kotala, Rafał Sokołowski Notariusze s.c. przy ul. Plac Kaszubski 7/10 w Gdyni (81-260).
W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się: 1) pełna treść ogłoszenia, 2) projekty uchwał, 3) wzór pełnomocnictwa, 3) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, 4) informacje o kapitale zakładowym.

Załączniki

Inne komunikaty