Notowania

KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji

Zarząd Prima Park S.A. _dalej Emitent_ informuje, że Emitent nie wypłacił odsetek od obligacji serii A1 za VI okres odsetkowy - zobowiązanie z tytułu odsetek wynosi 8.268, 68 zł., serii GU2017 za V okres odsetkowy - zobowiązanie z tytułu odsetek wynosi 7.608,57 zł, serii A4 za V Okres odsetkowy - zobowiązanie z tytułu odsetek wynosi 23.053,72 zł, serii A2 za VI okres odsetkowy - zobowiązanie z tytułu odsetek wynosi 6.513,21 zł, serii EU2017 za VII okres odsetkowy - zobowiązanie z tytułu odsetek wynosi 3.328,36 zł.
Powodem niezapłacenia należnych obligatariuszom kwot jest brak środków pieniężnych. Emitent dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego uregulowania zobowiązań wobec obligatariuszy.

Inne komunikaty