Notowania

OTLOG: strona spółki
7.01.2019, 18:04

OTS Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (07.01.2019 r.)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 7 stycznia 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności, oświadczeniem Emitenta o skorygowanej łącznej wartości obligacji serii F i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy). Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F (WEO).
Emitent poinformuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO uchwaloną na Zgromadzeniu Obligatariuszy w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki

Inne komunikaty