Notowania

OTLOG: strona spółki
9.01.2019, 15:20

OTS Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w związku z odbyciem w dniu 7 stycznia 2019 roku Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie Obligatariuszy), które podjęło uchwałę dotyczącą zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F (WEO), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2019 r. Spółka wyraziła zgodę na zmianę WEO uchwaloną na Zgromadzeniu Obligatariuszy.
W związku z powyższym zmiana WEO dokonana przez Zgromadzenie Obligatariuszy stała się skuteczna.

Inne komunikaty