Notowania

ZEPAK: strona spółki
11.01.2019, 16:45

ZEP Informacja na temat osoby powołanej do składu Zarządu ZE PAK SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka"), w załączeniu przekazuje życiorys Pana Pawła Markowskiego, zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-01-11
ZEP Informacja na temat osoby powołanej do składu Zarządu ZE PAK SA
7,50
-0,53
2019-01-10
ZEP Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA
7,44
+0,13
2018-12-21
ZEP Wyniki aukcji rynku mocy
7,35
-3,27
2018-12-13
ZEP Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
7,48
+4,01
2018-12-05
ZEP Wyniki aukcji rynku mocy
7,40
-0,27
2018-11-26
ZEP Informacja nt. zamiaru budowy farmy fotowoltaicznej
7,34
0,00
2018-11-15
ZEP Wyniki akcji rynku mocy
7,00
+2,43
2018-11-14
ZEP QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
6,97
+0,43
2018-11-14
ZEP Informacje na temat osoby powołanej do składu Zarządu ZE PAK SA
6,97
+0,43
2018-11-13
ZEP Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK SA
6,97
0,00