Notowania

ZEPAK: strona spółki
11.01.2019, 16:45

ZEP Informacja na temat osoby powołanej do składu Zarządu ZE PAK SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka"), w załączeniu przekazuje życiorys Pana Pawła Markowskiego, zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty