Trwa ładowanie...

Notowania

PTWP: strona spółki
16.01.2019, 15:34

PTW Nabycie udziałów w spółce zależnej Emitenta

Zarząd Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 stycznia 2019 r. pomiędzy Emitentem i udziałowcem spółki zależnej PTWP-ONLINE sp. z o. o. - Socrates Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Katowicach została zawarta umowa zbycia udziałów, na podstawie której Emitent nabył 1 500 udziałów w spółce zależnej PTWP-ONLINE sp. z o.o., każdy o nominalnej wartości 1 000,00 zł i o łącznej wartości nominalnej 1 500 000,00 złotych.
W wyniku transakcji Emitent zwiększył zaangażowanie w kapitale zakładowym ww. spółki o 15% i aktualnie jest właścicielem 95% udziału w kapitale zakładowym ww. spółki. W ocenie Emitenta zawarta transakcja może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jego skonsolidowane wyniki finansowe.

Inne komunikaty