Notowania

TALEX: strona spółki
18.01.2019, 11:42

TLX Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2019 roku:
raporty kwartalne: • SA-Q1 (2019) 30.05.2019 • SA-Q3 (2019) 29.11.2019 raport półroczny: • SA-P (2019) 30.09.2019 raport roczny: • SA-R (2018) 30.04.2019 Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że: zgodnie z treścią § 79. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

Inne komunikaty