Notowania

KLEBAINV: strona spółki
25.01.2019, 16:06

KIN Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PRIMA PARK S.A. w restrukturyzacji, zwołanego na dzień 30 stycznia 2019 r.

Zarząd Prima Park S.A. w restrukturyzacji (dalej Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż członkowie Rady Nadzorczej, którzy byli wskazani jako kandydaci wycofali się, a zgłoszenie nowych nie będzie możliwe w tak krótkim terminie oraz w związku z niezawarciem umowy dot. użytkowania lokalu, który miał być nową siedzibą Spółki, postanowił o odwołaniu Nadzwyzajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 stycznia 2019 roku.
Termin kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podany zostanie w oddzielnym komunikacie.

Inne komunikaty