Notowania

OTLOG: strona spółki
25.01.2019, 17:10

OTS Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 25 stycznia 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.
Zgodnie z treścią uchwały nr 2 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 2 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Tym samym WEO zostały zmienione poprzez ustalenie daty wykupu na dzień 15 lutego 2021 r. oraz w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję przez Emitenta obligacji serii H, poprzez ustalenie go na dzień 15 lutego 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty