Notowania

TBULL: strona spółki
30.01.2019, 22:32

TBL Promocja Top Speed 2 na światowych targach

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w 2019 r. Spółka weźmie udział w czterech branżowych imprezach targowych, które mają istotne znaczenie na globalnym rynku gier komputerowych:
- MWC Barcelona (wcześniej Mobile World Congress) w Barcelonie, Hiszpania – luty 2019 r., - Game Developers Conference (GDC) w San Francisco, USA – marzec 2019 r., - Casual Connect w Los Angeles, USA – sierpień 2019 r., - Web Summit w Lizbonie, Portugalia – listopad 2019 r. Celem uczestnictwa Spółki w powyższych wydarzeniach jest promocja gry Top Speed 2, samego Emitenta, a także polskiej gospodarki (Marka Polskiej Gospodarki w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”). W opinii Emitenta promocja na tak znaczących targach może w sposób pozytywny przełożyć się na rozpoznawalność Spółki, popularność jej gier (przede wszystkim Top Speed 2), a w konsekwencji na wyniki Emitenta. Premiera Top Speed 2 będzie miała miejsce w I połowie 2019 r. Prace nad tą grą są zaawansowane, a jej wersja beta (aplikacja nieukończona, posiadająca wybrane funkcjonalności, które są testowane przez chętnych użytkowników w celu wyeliminowania błędów i wprowadzenia usprawnień) już jest dostępna na platformie Android w wybranych krajach, między innymi w Polsce. Decyzja o uczestnictwie w targach jest konsekwencją przyznanego Spółce dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3. – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (decyzja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości datowana na 29 stycznia 2019 r.). Wydatki kwalifikowane: 388 tys. zł, kwota dofinansowania: 291 tys. zł.

Inne komunikaty