Notowania

WIELTON: strona spółki
8.02.2019, 16:09

WLT Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 8 lutego 2019 roku

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 8 lutego 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty