Notowania

WIELTON: strona spółki
8.02.2019, 16:18

WLT Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 8 lutego 2019 r.

Działając zgodnie z art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…) Zarząd Wielton S.A. (Spółka) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 8 lutego 2019 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:
- MP Inwestors S.à.r.l., której przysługiwało 22.714.618 głosów z posiadanych 22.714.618 akcji, co stanowiło 53,27% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 37,62% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - MPSZ Sp. z o. o., której przysługiwało 8.058.300 głosów z posiadanych 8.058.300 akcji, co stanowiło 18,90% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 13,35% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - Łukasz Tylkowski, któremu przysługiwało 5.870.018 głosów z posiadanych 5.870.018 akcji, co stanowiło 13,77% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 9,72% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych, któremu przysługiwało 3.356.562 głosy z posiadanych 3.356.562 akcji, co stanowiło 7,87% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 5,56% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. -GOVERNMENT OF NORWAY, któremu przysługiwało 2.642.514 głosów z posiadanych 2.642.514 akcji, co stanowiło 6,20% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 4,38% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty