Notowania

ULG Przesunięcie daty premiery gry Darkest Hunters na Nintendo Switch

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2019 z dnia 26.01.2019 r. informuje o przesunięciu daty premiery gry Darkest Hunters („Gra”) na Nintendo Switch, pierwotnie planowanej na 11.02.2019 r.
Ww. przesunięcie wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian do jednej z wersji gry na Nintendo Switch. Premiera Gry planowana jest nadal na miesiąc luty 2019 r. – a szczegółowa data zostanie podana na stronie internetowej Emitenta w zakładce Plan Premier: https://ultimate-games.com/plan-premier/ niezwłocznie po jej ustaleniu.

Inne komunikaty