Notowania

DELKO: strona spółki
12.02.2019, 9:58

DEL Wystąpienie z wnioskiem dotyczącym ustalenia terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów

Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 12 lutego 2019 roku działając na podstawie §3 ust. 2 „przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów” zawartej w dniu 21.11.2018 roku oraz po otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielającej zgody na dokonanie koncentracji, wystąpił do wspólników Megana Sp. z o.o. z wnioskiem, w celu ustalenia terminu do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w spółce Megana sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wyrażając gotowość do zakupu udziałów.

Inne komunikaty