Notowania

IGORIA: strona spółki
19.02.2019, 13:42

IGT Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 19 lutego 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez NVM Trading Sp. z o. o. tj. podmiot blisko związany z Panem Nicolay Mayster, który pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o nabyciu 200 000 akcji Emitenta przez NVM Trading Sp. z o. o.
Z przekazanych informacji wynika, iż NVM Trading Sp. z o. o. w dniu 14 lutego 2019 roku nabyła 200 000 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 0,78 PLN. Transakcja została zawarta na rynku XWAR. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty